محصولات ما


کیفیت برای ما بسیار مهم است. ما برای بهبود مستمر کیفیت محصولاتمان از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل میکنیم.


درب بطری 29 میلیمتر 29/25 شورت نک


 • ساخته شده از پلی اتیلن مناسب جهت آب معدنی و نوشیدنیهای بدون گاز
 • مانع بروز “اثر ژله ای” بطری می شودh(نتیجه تست SST=7 bar-1min)مقاومت فوق العاده در برابر فشار
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی

مشخصات فنی:


Closure application Still mineral water, non-CSD
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 29mm
Neck finish 29/25
Outer diameter knurl area 30.9mm
Height 11.35mm
Knurl no 72
Sealing system Double seal
Container material PET
Closure material HDPE
Optional features Engraving
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling

درب بطری 28 میلیمتر آب بند


 • ساخته شده از پلی اتیلن سنگین جهت مصرف برای نوشابه گازدار
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application CSD, fruit juice, still mineral water
Closure type Closure type
Closure neck diameter 28mm
Neck finish PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.7mm
Height 18.5mm
Knurl no. 120
Sealing system Triple seal
Container material PET
Closure material HDPE
Optional features Printing, engraving
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling

درب بطری 28 میلیمتر لاینردار از جنس EVA


 • مناسب برای نوشابه گازدار EVA ساخته شده از پلی پروپیلن و لاینر از ترکیبات
 • گازبندی فوق العاده و جبران اشکالات جزئی دهانه پریفرم بواسطه خاصیت الاستیسیته لاینر
 • عملکرد فوق العاده (گشتاور پایین) بازشدن بواسطه استفاده از برترین نوع لاینر
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط اعمال خلا در ناحیه گازبندی لاینر بمنظور اطمینان از سلامت این ناحیه
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application CSD, Fruit juice, still mineral water
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.8mm
Height 20.4mm
Knurl no 120
Sealing system EVA compound Liner
Container material PET, Glass
Closure material PP
Optional features Printing, engraving, return-able TEB for glass
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling, hot filling

درب بطری 30/25 میلیمتر


 • ساخته شده از پلی اتیلن مناسب جهت آب معدنی و نوشیدنیهای بدون گاز
 • مانع بروز “اثر ژله ای” بطری می شودf(نتیجه تست SST=7 bar-1min) مقاومت فوق العاده در برابر فشار
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی

مشخصات فنی:


Closure application Still mineral water, non-CSD
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 30mm
Neck finish 30/25 High neck
Outer diameter knurl area  32.1mm
Height 17mm
Knurl no.  72 / 120
Sealing system Double seal
Container material PET
Closure material HDPE
Optional features Engraving, embossment
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling

درب بطری 30/25 میلیمتر


 • ساخته شده از پلی اتیلن مناسب جهت آب معدنی و نوشیدنیهای بدون گاز
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی

مشخصات فنی:


Closure application Still mineral water, non-CSD
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 30mm
Neck finish 30/25 High neck
Outer diameter knurl area 31.9mm
Height 17.2mm
Knurl no  120
Sealing system Double seal
Container material  PET
Closure material  HDPE
Optional features Engraving, embossment
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling


درب بطری 28 میلیمتر گازبند


 • ساخته شده از پلی اتیلن سنگین جهت مصرف برای نوشابه گازدار
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application CSD, fruit juice, still mineral water
Closure type 1-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish  PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.7mm
Height  18.5mm
Knurl no. 120
Sealing system Triple seal
Container material  PET
Closure material HDPE
Optional features چاپ، حکاکی
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling

درب بطری 28 میلیمتر لاینردار


 • مناسب برای نوشابه گازدار EVA ساخته شده از پلی پروپیلن و لاینر از ترکیبات
 • گازبندی فوق العاده و جبران اشکالات جزئی دهانه پریفرم بواسطه خاصیت الاستیسیته لاینر
 • عملکرد فوق العاده (گشتاور پایین) بازشدن بواسطه استفاده از برترین نوع لاینر
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط اعمال خلا در ناحیه گازبندی لاینر بمنظور اطمینان از سلامت این ناحیه
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application CSD, Fruit juice, still mineral water
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish  PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.8mm
Height 20.4mm
Knurl no  120
Sealing system EVA compound Liner
Container material PET, Glass
Closure material  PP
Optional features Printing, engraving, return-able TEB for glass
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling, hot filling


درب بطری 28 میلیمتر ماءالشعیر با لاینر جاذب اکسیژن


 • افزایش ماندگاری بمنظور وجود ترکیب جاذب اکسیژن
 • مناسب جهت پرکردن تا دمای 75 درجه
 • مناسب پاستوریزاسیون تا 75 درجه
 • گازبندی فوق العاده و جبران اشکالات جزئی دهانه پریفرم بواسطه خاصیت الاستیسیته لاینر
 • عملکرد فوق العاده (گشتاور پایین) بازشدن بواسطه استفاده از برترین نوع لاینر
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط اعمال خلا در ناحیه گازبندی لاینر بمنظور اطمینان از سلامت این ناحیه
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application Beer, CSD, fruit juice, still mineral water
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish  PCO 1810
Outer diameter knurl area  29.8mm
Height 20.4mm
Knurl no.  120
Sealing system OS liner
Container material  PET, Glass
Closure material  PP
Optional features Printing, embossment, returnable TEB for glass
Tamper evidence Slit TE
Filling technology  Cold filling, hot filling

درب بطری 28 میلیمتر ماءالشعیر با ترکیب جاذب اکسیژن


 • ساخته شده از پلی اتیلن سنگین جهت مصرف برای ماءالشعیر، آبمیوه تازه
 • افزایش ماندگاری بمنظور وجود ترکیب جاذب اکسیژن
 • مناسب برای پاستوریزاسیون
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application Beer, CSD, fruit juice, still mineral water
Closure type 1-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish  PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.7mm
Height 18.5mm
Knurl no 120
Sealing system Triple seal
Container material  PET
Closure material  HDPE
Optional features Printing, engraving
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling


درب بطری 28 میلیمتر لاینردار از جنس EVA


 • ساخته شده از پلی پروپیلن و لاینر از ترکیبات EVA مناسب برای نوشابه گازدار
 • گازبندی فوق العاده و جبران اشکالات جزئی دهانه پریفرم بواسطه خاصیت الاستیسیته لاینر
 • عملکرد فوق العاده (گشتاور پایین) بازشدن بواسطه استفاده از برترین نوع لاینر
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط اعمال خلا در ناحیه گازبندی لاینر بمنظور اطمینان از سلامت این ناحیه
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application CSD, Fruit juice, still mineral water
Closure type 2-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish  PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.8mm
Height 20.4mm
Knurl no. 120
Sealing system EVA compound Liner
Container material PET, Glass
Closure material  PP
Optional features Printing, engraving, return-able TEB for glass
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling, hot filling

درب بطری 38 میلیمتر


 • ساخته شده از پلی اتیلن جهت لبنیات، آبمیوه، آب معدنی و سایر نوشیدنیهای بدون گاز
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی

مشخصات فنی:


Closure application Dairy, juice, still water, non-CSD
Closure type 1-piece screw
Closure neck diameter  38mm
Neck finish 38mm 3 start
Outer diameter knurl area  40.05
Height 14.85mm
Knurl no 90
Sealing system Double seal
Container material  PET
Closure material  HDPE
Optional features Engraving
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold Aseptic Filling

درب بطری 28 میلیمتر یک تکه


 • ساخته شده از پلی اتیلن سنگین جهت مصرف برای نوشابه گازدار
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی
 • درگیری مستحکم با باند پریفرم، عملکرد فوق العاده در حین درب بندی و باز شدن بواسطه وجود باند از نوع فلاپ دار

مشخصات فنی:


Closure application CSD, fruit juice, still mineral water
Closure type 1-piece screw
Closure neck diameter 28mm
Neck finish  PCO 1810
Outer diameter knurl area 29.7mm
Height 18.5mm
Knurl no.  120
Sealing system Triple seal
Container material  PET
Closure material  HDPE
Optional features Printing, engraving
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold filling


درب بطری 38 میلیمتر


 • ساخته شده از پلی اتیلن جهت لبنیات، آبمیوه، آب معدنی و سایر نوشیدنیهای بدون گاز
 • توزیع یکنواخت جرم بواسطه قالبگیری پرسی
 • کنترل شده توسط سیتم های پیشرفته تحلیل تصویر بمنظور یافتن اشکالات ظاهری
 • کنترل شده توسط حسگرهای الکترونیکی بمنظور یافتن اشکالات باند و سقف درب
 • کنترل شده توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی جهت عملکرد باند پلمپ، سیل، درب بندی و باز شدن
 • فاقد آلودگی ثانویه محیطی پس از پرشدن بواسطه وجود پلمپ برشی

مشخصات فنی:


Closure application Dairy, juice, still water, non-CSD
Closure type 1-piece screw
Closure neck diameter 38mm
Neck finish 38mm 3 start
Outer diameter knurl area  40.05
Height 14.85mm
Knurl no 90
Sealing system Double seal
Container material PET
Closure material HDPE
Optional features Engraving
Tamper evidence Slit TE
Filling technology Cold Aseptic Fillingلطفا محصولی که به دنبال آن هستید انتخاب کنیدمحصول مورد نظر شما موجود نیست؟

با شماره ۰۲۱۵۶۴۱۸۸۰۰ تماس بگیرید یا از صفحه ارتباط با ما در تماس باشید


محصولات ما


کیفیت برای ما بسیار مهم است. ما برای بهبود مستمر کیفیت محصولاتمان از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل میکنیم.


درب بطری آب معدنی

درب بطری نوشابه گازدار

درب بطری ماءالشعیر

درب بطری لبنیات

درب بطری آبمیوه

در تماس باشیدمیخواهید از خدمات ما اطلاع پیدا کنید؟


پیام خود را ارسال کنید